Termeni si conditii

Solicit prin prezenta eliberarea unui card de credit si va autorizez sa deschideti in numele meu un cont special pentru operatiuni cu carduri, in baza datelor personale solicitate si furnizate in acest scop.

Inteleg ca obtinerea cardului de credit este conditionata de prezentarea documentatiei privind atestarea veniturilor* in forma solicitata de Banca, completata si semnata de persoanele imputernicite in acest sens. Informatiile cuprinse in documentatia mentionata trebuie sa fie conforme cu cele declarate in aplicatie.

Inteleg si sunt de acord ca in conformitate cu legea, Banca este abilitata sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii despre subsemnatul, de la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau organism abilitat detinator de astfel de informatii. Toate costurile aferente consultarii acestor baze de date, precum si orice speze, comisioane si taxe aferente, inclusiv taxele postale,sunt si raman in sarcina subsemnatului, Banca avand mandat de debitare automata a oricarui cont al subsemnatului.

Confirm faptul ca toate operatiunile din aceasta cerere sunt adevarate si complete si,in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, declar ca sunt de acord sa prelucrati aceste date direct sau prin intermediul tertilor contractanti a datelor personale in vederea emiterii si utilizarii cardului, a derularii oricaror raporturi juridice existente intre Banca si subsemnatul. Declar ca am cunostinta de prevederile Legii 677/2001 privind drepturile de interventie si opozitie. Sunt de acord cu folosirea datelor mele personale pentru a primi informatii despre produse si activitati ale Bancii si ale partenerilor sai.

De asemenea, imputernicesc banca sa furnizeze aceste informatii autoritatilor abilitate de lege, la cererea acestora, in contitiile legii.

Inteleg ca aplicarea in vederea emiteri cardului nu echivaleaza cu obligarea Bancii de a emite acest card, aceasta avand dreptul de a aproba sau respinge cererea conform normelor sale interne.

Sunt de acord ca datele introduse in aplicatie sa intre in posesia Credit Europe Bank (Romania) S.A., chiar daca nu a fost finalizat procesul aplicarii pentru tipul de card dorit.

Sunt de acord ca Banca sa utilizeze informatiile dobandite prin completarea acestui formular, pentru promovarea altor produse si servicii bancare, precum si in analize statistice sau de marketing.